Hot Potatoes

Hot Potatoes

Čo je Hot Potatoes?

Softvér pod licenciou freeware:
 • pre tvorbu interaktívnych (auto)testov, opakovacích cvičení a úloh,
 • umožňujúci posunúť učivo do atraktívnej podoby formou interaktívnych cvičení,
 • so spätnou väzbou a percentuálnym vyhodnotením úspešnosti vypracovaného cvičenia,
 • určený pre moderných učiteľov, ktorý nevyžaduje programátorské skúsenosti,
 • ktorý pomáha učiť ako správne klásť otázky.

Aké ma HP nástroje?

 • JQuiz – úlohy s výberom odpovede z viacerých možností, s krátkymi odpoveďami na otázky, hybridné kombinované odpovede a úlohy s viacerými správnymi odpoveďami.
 • JCross – vytváranie krížoviek bez tajničky.
 • JMix – úlohou je usporiadať slová, slovné spojenia, prípadne výsledky príkladov do správneho poradia.
 • JCloze – doplňovacie cvičenie, kde úlohou je doplniť do tzv. dier čísla, slová alebo slovné spojenia.
 • JMatch – priraďovacie cvičenie, kde úlohou je priraďovať čísla, slová alebo slovné spojenia.
 • The Masher – nástroj na kombinovanie vyššie uvedených typov úloh.

Kde ho nájdem?

» domovská stránka Hot Potatoes: http://hotpot.uvic.ca
» inštalačný súbor verzie 6305: setup_hotpot_6305.exe

Ako ho nainštalujem?

» obrázkový návod nájdete na tomto mieste

Ako môže vyzerať výstup?

JQuiz - Základy jadrovej fyziky || Radioaktivita (s obrázkami) || Fyzika || Logická hádanka
JCross - Pojmy z jadrovej fyziky || Fyzika || Časti ľudského tela
JMix - Pokojová hmotnosť || Chemické prvky
JCloze - Rádioaktivita - úvod || Fyzika (s pomôckou)
JMatch - Rádioaktivita || Fyzikálne jednotky a veličiny

Aké sú ďalšie podporné súbory?

» Prezentácia ku školeniu (.pptx)
» Konfiguračný súbor (slovak6.cfg)
» Ukážkové cvičenia (ZIP archív)
» Užitočné HTML znaky (PDF)
» Grécka abeceda, matematické znaky a základné HTML značky (PDF)
» Otazky (.docx)

Kde nájdem ďalšie nápady?

» Horúce zemiačiky pre I. stupeň ZŠ Danici Slašťanovej
» Interaktívne cvičenia pre II. stupeň ZŠ - RNDr. Marta Megyesiová
» Manuál od Danice Slašťanovej
» Evičkine návody na Hot Potatoes